Privacy

Het privacy statement van deze website

Persoonsgegevens

Als u patiënt bij ons bent, deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, een studie, opleiding, scholing of training bij ons volgt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wat het verwerken van persoonsgegevens precies inhoudt, welke persoonsgegevens wij verwerken en met welke doeleinden, welke rechten u heeft en bij wie u terecht kunt met vragen over uw privacy, leest u in de Privacyverklaring.

Het Erasmus MC gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van bezoekers die in het kader van een bezoek van zijn website beschikbaar komen. Erasmus MC zal daarom deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

Alle gegevens die door onze site wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier of het maken van een afspraak, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. Het Erasmus MC is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.