Live Event Core Facilities Research

Datum
Maandag 24 okt 2022
15:00 - 17:30
Locatie
Zaal Sp-2407 (Sophia Zaal) in het Erasmus MC
Type
Infomarkt, bezoeken, speeddates

50

plaatsen
beschikbaar

Schrijf je in voor het live event waar alle Erasmus MC Core Facilities Research zich presenteren op maandag 24 oktober aanstaande. Alle onderzoekers, afdelingshoofden, themadirecteuren en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om kennis te maken met de mogelijkheden.

Je kunt je inschrijven voor een locatiebezoek en/of speeddate met een van de CoFa-deskundigen of je vragen stellen bij de marktkraam. Om 15.30 uur en 16.45 uur zijn er bezoeken op locatie mogelijk bij de Core Facility van jouw keuze.
Let op, voor de speeddate kun je een voorkeur aangeven. De organisatie deelt de speeddates uiteindelijk in. 

Lees alvast meer over de CoFa’s en hun dienstverlening op de (Engelstalige) website.

Programma
15.00 uur   Inloop koffie & thee
15.15 uur    Opening markt
15.30 uur   Bezoek aan de CoFa’s iPS, OIC, Proteomics of Genomics (60 minuten)
                    Speeddaten CoFa’s AMIE, EDC, OIC, Proteomics of Genomics
                    (max 4 personen per tijdslot)
16.30 uur   Pauze, wisseling groepen
16.45 uur   Bezoek aan de CoFa’s EMI, iPS, OIC, Proteomics, Genomics
                    (60 minuten)
                    Speeddaten CoFa’s AMIE, EDC, OIC, Proteomics of Genomics
                    (max 4 personen per tijdslot)
17.30 uur   Afsluiting

header

Register for the live event where all Erasmus MC Core Facilities Research will present themselves on Monday the 24th of October next. All researchers, department heads, theme directors and other interested parties are cordially invited to learn about the facilities.

You can register for a site visit and/or speed date with one of the CoFa experts or ask your questions at the market stall. At 3.30 pm and 4.45 pm there are site visits possible at the Core Facility of your choice.
Note: for the speed dates you can give your preference. The organization will make the final schedule. 

Read more about the CoFa's and their services on the website.

Program
3.00 pm  Walk-in coffee & tea
3.15 pm   Opening market
3.30 pm  Visit to the iPS, OIC, Proteomics or Genomics CoFas (60 min)
                  Speed dating with CoFa's AMIE, EDC, OIC, Proteomics or Genomics
                  (max 3 people per time slot)
4.30 pm   Coffee break, change of groups
4.45 pm   Visit to the CoFa's EMI, iPS, OIC, Proteomics, Genomics (60 min)
4.45 pm   Speed dating CoFa's AMIE, EDC, OIC, Proteomics or Genomics
                   (max 3 people per time slot)
5.30 pm   Closing

Per tijdslot (ronde) kan je kiezen voor 1 locatiebezoek of maximaal 4 speeddates.
Per time slot (round) you can choose 1 site visit or a maximum of 4 speed dates.

Inschrijven