Symposium “Studenten aantrekken en selecteren: samen op weg naar een diverse populatie gezondheidsprofessionals”!

Datum
Woensdag 19 apr 2023
12:30 - 18:00
Locatie
Erasmus MC Collegezaal 1
Type
Symposium

100

van 100
beschikbaar

                                                                                         

U bent van harte uitgenodigd voor het symposium “Studenten aantrekken en selecteren: samen op weg naar een diverse populatie gezondheidsprofessionals”!

De huidige manier van selecteren van studenten voor medische bacheloropleidingen kan leiden tot kansenongelijkheid en daarmee een beperkte diversiteit onder studenten. In dit symposium staan daarom de volgende vragen centraal: Hoe zorgen we dat aspirant-studenten aangetrokken worden tot medische opleidingen? Hoe selecteren we een diverse studentenpopulatie die kan bijdragen aan de zorg van de toekomst? Hoe bevorderen we kansengelijkheid in de selectieprocedure?

Met dit symposium presenteren onderzoekers van binnen en buiten het Erasmus MC allereerst nieuwe kennis over en concrete toepassingen voor het aantrekken en selecteren van een diverse studentenpopulatie voor medisch georiënteerde bacheloropleidingen. Aanwezigen zullen actief aan de slag gaan met deze kennis om tot nieuwe oplossingen te komen. Daarna zal er een panelgesprek plaatsvinden waarin sprekers, publiek en betrokken partijen zullen reflecteren op de voorgestelde initiatieven om diversiteit te bevorderen. Ideeën die voortkomen uit het symposium zullen inspiratie vormen voor de vormgeving van selectieprocedures voor toekomstige studenten.

Programma

12:30-13:00 inloop
13:00-13:15 welkom door dr. Andrea Woltman (iMERR, Erasmus MC)

Deel 1: Aantrekken

13:15-13:45 Dr. Sanne van Herpen (Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Over mechanismen achter het besluit van gekwalificeerde jongeren om niet te gaan studeren

13:45-14:15 Dr. Karen Stegers-Jager (iMERR, Erasmus MC)
Over een tool om (toekomstige) studenten beter voor te bereiden op de studie en het beroep

14:15-14:30 interactief deel met de zaal

14:30-15:00 pauze

Deel 2: Selecteren
15:00-15:30 Suzanne Fikrat-Wevers, MSc (iMERR, Erasmus MC)
Over de invloed van selectie(methoden) op diversiteit en de mening en ervaringen van kandidaten

15:30-16:00 Prof. Dr. Janneke Oostrom (Tilburg University)
Over nieuwe richtingen van selectie om diversiteit en inclusie te bevorderen

16:00-16:15 interactief deel met de zaal

16:15-17:00 paneldiscussie

17:00-17:15 afsluiting

17.15-18:00 afsluitende borrel

Inschrijven